Skift farve på folder skriften i putty – ubuntu

Her er et quick fix, til at ændre farven på folderne,  i din Putty, til en anden end den ulæselige standart blå. Mørkeblå på en sort baggrund er så godt som ulæseligt. Ændringerne kan også tilføjes permanent i bashrc filen.

Bare tilføj denne linie:  export LS_COLORS=$(echo $LS_COLORS | sed “s/di=\(..\);../di=\1;93/”)  – kommandoen kan også blot eksekveres en enkelt gang – så forsvinder den, sammen med den gældende session.

Du kan også ændre til en af disse ( eksemplet oven over er gul )

33 Orange
34 Blue
36 Cyan
37 Grey
91 Light red
92 Light green
93 Yellow
94 Light blue
95 Light purple
97 White
– Der findes flere farver

Den nemmeste måde at åbne sin bashrc fil på er ved at skrive nano ~/.bashrc i din terminal. Her efter tilføjer du blot  export LS_COLORS=$(echo $LS_COLORS | sed “s/di=\(..\);../di=\1;93/”) neders i filen. “crtl + o” for gem, “ctrl + x” for at lukke

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*